Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Puncte de reper
Relaţiile R.M. cu Uniunea Europeană au debutat după 27 august 1991.
Comisia Europeană a iniţiat în noul context geo-politic din estul Europei şi cel determinat de reconsiderarea caracterului instituţiilor europene după luarea deciziilor de la Maastricht, relaţiile cu statele nou apărute în fostul spaţiu sovietic.

La 20 iulie 1992, Comisia propunea semnarea acordurilor de parteneriat şi cooperare cu statele succesoare ale URSS, iar la 28 noiembrie 1994 a fost semnat Acordul de Parteneriat şi Cooperare între UE şi RM.

Odată cu intrarea în vigoare a “Acordului de Parteneriat şi Cooperare” dintre RM şi UE, la 1 iulie 1998 relaţiile celor două entităţi au fost plasate într-un cadru legislativ oficial. Noul acord propunea şi bazele juridice aplicării programului TACIS (Technical Aid to the Commonwealth of Independent States) de asistenţă în Moldova.

Acordul de Partneriat şi Cooperare instituit pentru o perioadă de 10 ani, avea urmptoarele obiective ample: continuarea dialogului politic, promovarea comerţului şi a investiţiilor, cooperarea între domeniul legislativ, economic, social, financiar şi cultural, susţinerea eforturilor Republicii Moldova de a consolida democraţia, de a dezvolta economia şi de a finaliza tranziţia la economia de piaţă.

La 18 septembrie 2000, la Bruxelles, a avut loc o nouă întrunire a Comitetului de Cooperare Parlamentară între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.  În urma discuţiilor, s-a ajuns la concluzia că nu există altă cale pentru aderarea la structurile europene decât cea a modernizării sistemului legislativ şi a consolidării statului de drept.

Se impuneau, aşadar, ample reforme la nivelul legislativului şi a sistemului judiciar. În anul 2001, când RM a devenit membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, ţara a fost invitată la Conferinţa Europeană ( un for consultativ la nivel de miniştri ai afacerilor externe ai ţărilor candidate la aderare în UE).

Pentru a constitui cadrul instituţional intern, care să sprijine politica europeană a guvernului RM, la 13 noiembrie 2002, era emis Decretul cu privire la crearea Comisiei Naţionale pentru Intergrare Europeană, iar la 28 februarie 2003, in cadrul Parlamentului RM, a fost constituită Comisia Naţională pentru Integrare Europeană, apoi şi Departamentul Integrării Europene pe lângă Ministerul Afacerilor Externe (8 august 2003). În mai puţin de o lună de la crearea Departamentului pentru Integrare Europeană, Comisia Naţională pentru Integrare a RM în UE.

Pentru a identifica obiectivele cheie pentru viitoarea cooperarea transfrontalieră la 1 iulie 2003, Consiliul European adoptă un nou document “Deschizând calea pentru noul instrument destinat Politicii de bună vecintătatea.” Acest instrument trebuia sa substituie programul TACIS.

În prima jumătatea a anului 2004 au avut loc o serie de runde de negocieri şi consultări privind elaboarea Planului individual de Acţiuni RM-UE pentru 2004-2006, pentru ca la 9 decembrie, 2004-Comisia Europeană să aprobe Planul de Acţiuni RM-UE.

La 4 martie 2005, în prima şedinţă a Parlamentului ales în urma scrutinului din 6 martie 2005, forul legislativ al RM adoptă în unanimitate Declaraţia cu privire la Parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene.

Planul de acţiuni UE-RM prevedea intensificarea relaţiilor politice, de securitate, economice şi culturale şi “împărtăşirea responsabilităţii pentru prevenirea conflictelor şi reglementarea acestora, dar şi o serie de noi perspective de parteneriat dintre UE şi RM.

Complementar, la 4 mai 2006, RM era acceptată în calitate de membru cu drepturi depline în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud Est.

La 1 decembrie 2005 debuta activitatea Misiunii de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene şi aveau loc încercări de rezolvare a conflictului transnistrean.Misiunea Uniunii Europene de asistentă la frontiera moldo-ucraineană (EUBAM) oferă asistenţă de ordin frontalier, vamal şi fiscal guvernelor RM şi Ucrainei.

Printre alte instrumente financiare adresate RM, mai menţionăm Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului cu un buget de peste un milard de euro şi un acord cadru între BEI şi RM.

Strategia europeană a RM pentru perioada 2007-2013, adoptată de către Comisia la 7 martie 2007, are la bază Politica Europeană de Vecinătate, Acordul de Parteneriat şi Cooperare UE-RM şi Planul de Acţiuni.

La data de 21 decembrie 2009, la Bruxelles, s-a desfăşurat cea de-a XI-a reuniune a Consiliului de Cooperare RM-UE, care a adoptat o declaraţie comună în care sunt susţinute eforturile RM şi menţionate acţiuni în perspectiva apropierii celor 2 părţi. Reprezentanţii UE au recunoscut aspiraţiile europene ale RM, au fost iniţiaţi paşi concreţi în vederea creării Zonei de liber schimb cuprinzător şi aprofundat, a fost declarată intenţia de a lansa în 2012 dialogul cu privire la liberalizarea regimului de vize. De asemenea, a fost discutată problematica transnistreană şi a fost confirmată continuarea cooperării în căutarea unei soluţii viabile pentru conflictul transnistrean.

12 ianuarie 2010 -  Lansarea negocierilor privind Acordul de Asociere cu UE Au avut loc 15 runde de negocieri, inclusiv 7 runde de negocieri separate privind ZLSAC( DCFTA)  Rundele de negocieri, in baza carora este conceput Acordul de Asociere, au luat sfarsit dupa parafarea lui la 29 noiembrie 2013 în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Prin  Acordul de Asociere, R. Moldova și-a asumat un număr mare de angajamente. Acest document conține 395 de directive și regulamente, care, odată puse în aplicare în legislația națională, va face Moldova o țară cu un Acquis comunitar integrat UE. Totusi, acordurile negociate cu țările Parteneriatului estic nu ofera  perspectiva de aderare. În timp ce documentele de asociere devin mai cuprinzătoare și mai mari, perspectiva europeană pentru membrii de est se bazează numai pe articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care se referă la aderare.

17 martie 2010  - Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Comunităţii Energetice
                                            
După semnarea, la 30 septembrie 2010, a Protocolului adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu RM, au fost deschise noi oportunităţi pentru extinderea participării RM la Programele UE. Dat fiind că participarea la Programele şi Agenţiile UE presupune şi o contribuţie financiară din partea RM, decizia respectivă este luată pentru fiecare caz în parte, urmarea unor consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a ministerelor sectoriale vizate.

La 11 octombrie 2011, RM a semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7). RM este prima ţară în cadrul Parteneriatului Estic şi a doua din Politica Europeană de Vecinătate după Israel, care devine asociat la FP7. Acesta este primul Memorandum de Înţelegere semnat de RM după semnarea Protocolului adiţional la APC din 30 septembrie 2010. Integrarea Europeană rămâne obiectivul ireversibil al agendei interne şi externe a Republicii Moldova.

20 martie 2012 - Lansarea negocierilor privind stabilirea Zonei de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător în cadrul negocierilor privind Acordul de Asociere.

26 iunie 2012 - Semnarea Acordului privind spațiul aerian comun între Republica Moldova și UE

29.noiembrie 2013 - Republica Moldova a parafat textul Acordului de Asociere, care include și crearea Zonei de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător.

11 martie 2014 Parlamentul European si Consiliul UE, a adoptat un nou  nou Regulament privind instituirea instrumentului european de vecinătate care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1638/2006.Acest instrument de cooperare va continua să fie administrat de către DG Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid, care transforma deciziile luate la nivel politic în acțiuni la fața locului.

IEV a înlocuit Instrumentul european de vecinătate și - cunoscut ca IEVP. În conformitate cu IEV, asistența acordată vecinilor va deveni mai flexibila si mai rapida, reducând complexitatea și durata procesului de programare, astfel încât relevanța asistenței să nu fie subminată. În al doilea rând, prind acest nou instrumen, UE își va intensifica asistenta pentru acei parteneri care vor pune în aplicare cele convenite și vor atinge performanțe – principiul „mai mlt – pentru mai mult”, prevede o diferentiere si în cazul când asistența va avea un impact sustanțial.

Documente de programare IEV

14.martie 2014  - Adoptarea modificării Regulamentului 539/2001, pentru a permite transferul RM în lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligativitatea vizei. Eliminarea vizelor de scurtă şedere in zona Schengen  se  aplica pentru cetățenii RM care dețin un pașaport biometric, de la 28 aprilie 2014

17.aprilie.2014  -  Parlamentul European reafirmă perspectiva europeană a Moldovei şi menţionează că Moldova poate cere să devină membru al UE

Conştientizarea faptului că interesele fundamentale ale ţării şi cetăţenilor săi sunt cel mai bine asigurate prin transformarea profundă a instituţiilor, practicilor şi legislaţiei după un model de succes, cel al ţărilor europene, creează premisele necesare pentru aderarea ulterioară a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Aşadar, după două decenii de apropiere tot mai intensă, Republica Moldova colaborează cu structurile comunitare în domenii dintre cele mai variate, iar aportul financiar, tehnologic, cultural şi uman al UE este unul dintre cele mai importante în democratizarea RM, în creşterea nivelului de trai al locuitorilor şi revigorarea economică a ţării.

28 aprilie 2014 - Cetăţenii Moldovei au obţinut liberalizarea vizelor.  Detinatorii pasapoartelor biometrice. vor putea calatori fara vize pe un termen de 90 de zile pe parcursul a sase luni in toate statele membre ale UE, cu exceptia Marii Britanii si a Irlandei, plus statele membre Schengen care nu fac parte din UE - Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein. Acestia insa nu vor avea dreptul de munca, studii si reintregirea familiei. Vor putea beneficia de acest regim doar
 
26 iunie 2014 - Consiliul UE a aprobat Agenda de asociere UE-Republica Moldova - un document de bază care indică prioritățile cooperării între cele două părți, în următorii trei ani, înlocuind astfel Planul de Acțiuni Republica Moldova privind Politica europeana de vecinătate din 22 februarie 2005. . Documentul a fost aprobat in cadrul celei de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova. În baza structurii Acordului de Asociere, Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.

La 27 iunie 2014, la Bruxelles, iderii Uniunii Europene, si Prim-ministrul Republicii Moldova,  Iurie Leancă, Republicii Moldova, au semnat la Bruxelles Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. La eveniment au fost prezenţi şefi de state şi de guverne din cele 28 de ţări membre ale UE, care la fel şi-au pus semnătura pe document. Alături de Moldova, un document similar a fost semnat de către Georgia, iar Ucraina a semnat partea economică a Acordului de Asociere..Semnarea Acordului de Asociere este calificată drept o zi istorică nu doar pentru  Republica Moldova, dar şi pentru întreaga Europă.  Astfel, Republica Moldova s-a angajat  ferm pe calea reformelor democratice şi a cooperării europene, iar europenii şi-au manifestat încrederea că dorinţa noastră pentru a respecta aceste angajamente este una ireversibilă.

La  28 iunie Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat pe 27 iunie 2014 la Bruxelles.
 În data de 1 iulie  2014 in Bruxelea Republica Moldova a semnat  , concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania şi Bosnia şi Herţegovina) Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020 (H2020). H2020 devine primul program comunitar la care se asociază Republica Moldova.În rezultatul semnării Acordului, entitățile fizice și juridice reprezentînd țara noastră obțin drepturi similare cu cele din statele membre ale UE, în cadrul apelurilor programului H2020.

La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE.

Incepand cu 1 septembrie 2014 intra in vigoare Prevederile Acordului de Asociere UE-R.Moldova. Aplicarea provizorie survine până la ratificarea de către statele membre ale UE a Acordului de Asociere

29 septembrie 2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).

07.10.2014  - Guvernul Republicii Moldova aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016. Conform Planului Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului raportul privind executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană la data de 15 iulie şi 15 decembrie a fiecărui an de raportare.

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017 şi a Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb

13.11.2014  -Parlamentul European în cadrul ședinței plenare a ratificat Acordul de Asociere UE-RM. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de parlamentele naționale ale statelor membre UE

16 martie 2015 Şedinţa plenară a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Agenda întrunirii a vizat evaluarea progreselor înregistrate în procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere şi desemnarea sarcinilor pentru perioada următoare. Partenerii de dialog au stabilit la cel mai înalt nivel politic priorităţile pentru următoarea perioadă. Astfel, s-a convenit asupra domeniilor care necesită eforturi conjugate pentru realizarea reformelor în conformitate cu Memorandumul de înţelegere, semnat în 2014.

18-19 martie 2015, la Bruxelles, a fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul UE „Europa Creativă”. Acordul prevede eligibilitatea Republicii Moldova de a accesa anual până în anul 2020 finanțările pentru proiecte culturale din sectoarele culturale și creative ale sub-programului “Cultura” și a anumitor activități din sub-programul “Media” ale Programului UE „Europa Creativă”. Parlamentul Republicii Moldova adopta la 19 martie  Legea Republicii Moldova   pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa  Creativă”:  programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi  Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului  „Europa Creativă

21-22 mai 2015  la Riga s-a desfasurat cel de-al patrulea summit al Parteneriatului Estic. Acesta a reunit lideri ai Uniunii Europene și ai statelor membre ale PaE – Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Discuțiile de la Riga au vizat revizuirea Politicii Europene de Vecinătate. În cadrul summit-ului Parteneriatului Estic (PaE) de la Riga, s-a desfășurat Conferința Societății Civile a PaE la care au participat câteva sute de reprezentanți ai societății civile și experți din statele membre UE și din țările PaE si Forumul de Afaceri al PaE. Oamenii de afaceri din țările Parteneriatului Estic și UE au convenit să intensifice contactele de afaceri între companii. In acest scop Comisia Europeană a lansat Facilitatea Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM-uri).

26 martie 2015, Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene şi Prim-ministrul Republicii Moldova au semnat Acordul de Finanţare în domeniul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - ENPARD. Documentul prevede oferirea unui suport bugetar Guvernului Republicii Moldova din partea Comisiei Europene în valoare de 64 de milioane de euro.

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Vizitele oficialilor UE

26.09.2016 -Vizita Comisaului European pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn
06.11.2014


22-23.10.201
5 -Vizita Comisarului  european pentru comerţ, Cecilia Malmström


27-28.04.2015
-Vizita Preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk

 

 
Arhiva
27.08.2014

Vizita Comisarului European pentru pentru energie, Günther Oettinger,
cu ocazia inaugurării gazoductului Iaşi-Ungheni


20-21.07.2014
Vizita Comisarului European pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor, Tonio Borg

19-20.06.2014 Vizita Vicepreşedintelui Comisiei Europene, Comisarului UE pentru Transport, Siim Kallas

Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso

12.06.2014
Conferința privind investițiile In RM
29.11.2012

22-23.05.2014
Comisarul European  pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș
Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom13.05.2014 - Vizita Preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy

06-07.02.2014 
Vizita oficiala a Presedintelui BERD -  Suma Chakrabarti si al Presedintelui BEI - Werner Boyer


23.01.2014
Vizita Comisarilor Europeni Dacian Cioloş şi Stefan  Fule
cu ocazia Conferinţei Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

01/09/2014 Vizita  comisarului european Stefan Fule
11-12.10.2013
Vizita Comisarului European pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş
3-5.10.2013
Vizita Comisaului european pentru extindere şi politică de vecinătate, Stefan  Fule
18.05.2013 Vizita comisarului european Stefan Fule cu ocazia Zilei Europei
09.07.2013 Vizita Înaltului reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate,
vicepreşedintele Comisiei Europene, Catherine Ashton

27.02.2012 -Vizita Comisarului  UE pentru comerț, Karel De Gucht

Buletinul al Delegaţiei UE în RM


Arhiva
Vizita Preşedintelui RM, Nicolae Timofti la Bruxelles
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida