Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Justiţie, libertate şi securitate
Vamă
Uniunea vamală, caracterizată prin absenţa frontierelor interne, este un fundament esenţial al UE, care se aplică tuturor schimburilor de mărfuri (articolul 28 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Sunt interzise taxele vamale la import şi export între statele membre, precum şi orice taxe cu efect echivalent. La frontierele externe, mărfurilor provenite din ţările terţe li se aplică Tariful vamal comun, completat de Tariful vamal integrat (TARIC). Produsele care se află în liberă circulaţie în cadrul Uniunii trebuie să respecte normele pieţei interne şi anumite dispoziţii ale Politicii comerciale comune. În plus, anumite instrumente, cum ar fi Codul vamal comunitar, garantează o aplicare uniformă a normelor de către autorităţile vamale ale statelor membre.

Uniunea vamală, iniţiată odată cu Tratatul de la Roma din 1957, a fost desăvârşită la 1 iulie 1968. Mecanismele sale au evoluat, în esenţă, pentru a se adapta noilor tehnologii şi pentru a asigura o mai mare securitate, în special în ceea ce priveşte protecţia împotriva contrafacerii şi a pirateriei.

VEZI  Politica vamala
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida