Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Situaţia democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept în Europa.Rolul instituţiilor, ameninţările la adresa instituţiilor
Autor: Jagland, Thorbjørn
Organizatia: Consiliul Europei
Locul: Strasbourg
Anul publicarii: 2018
Pagini: 108
Acces: On-line
Secretarul General al CoE, Thorbjørn Jagland, a publicat raportul său anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa "Rolul instituțiilor, amenințările la adresa instituțiilor"
tradaptare infoeuropa.md
Ca și în rapoartele anterioare, cele cinci capitole analizează principalele elemente de bază ale securității democratice: sisteme judiciare eficiente, imparțiale și independente; libertate de exprimare; libertatea de întrunire și libertatea de asociere; instituții democratice și societăți incluzive.
■ Fiecare pilon al securității democratice este explorat în propriul său capitol și analizat detaliat în parametri și criteriile de măsurare.
Parametrii au fost selectați în conformitate cu standardele și normele juridice ale Consiliului Europei și reflectă rapoartele și recomandările instituțiilor și organismelor relevante ale Consiliului Europei.
Metodologia și structura generală a raportului rămân neschimbate. Însă, au fost actualizați unii parametri. În unele cazuri, criteriile utilizate pentru evaluarea performanțelor statelor au fost perfecționate pentru a reflecta mai bine evoluțiile din ultimele 12 luni. Pentru a îmbunătăți lizibilitatea raportului, câțiva parametri cheie (cum ar fi accesul la asistența juridică sau profesionalismul avocaților din capitolul despre justiție), în cazul în care rezultatele nu s-au schimbat semnificativ, acestea nu sunt prezentate în raportul din acest an.
■ Aceste evaluări, precum și exemplele specifice fiecărei țări, utilizate în raport, se bazează exclusiv pe rapoartele și documentele relevante ale Consiliului Europei, în special din partea Comitetului Miniștrilor, a Curții Europene a Drepturilor Omului, a Adunării Parlamentare și a Congresului Autoritățile locale și regionale, de rând cu  rapoartele și avizele Comisarului Pentru Drepturile Omului, Comisia de la Veneția și organismele de monitorizare ale Consiliului Europei.
■ În cadrul raportului au fost incluse dosare tematice pentru a evidenția standardele Consiliului Europei în probleme de importanță deosebită.

Informaţii suplimentare
RAPORT este disponibuil la : http://rm.coe.int/state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-role-of-institutio/168086c0c5
Căutare
Despre UE

În  numai 12 lecţii, puteţi afla care sunt activităţile şi obiectivele UE şi cum funcţionează aceasta.
  • De ce avem nevoie de UE?
  • Care sunt competenţele UE?
  • Cronologia construcţiei europene
  • Care este viitorul UE?
EUROPA: Revista pentru tineri

Videomateriale didacticeUE 2013-2015Martin Schulz,Presedintele Parlamentului European
Jean-Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene
Donald Tusk, Preşedintele Consiliului European


  2015

 

Anuarul oficial al UE 2014


 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida