Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Manual de drept european privind accesul la justiţie
Handbook on European law relating to access to justice
Manualul urmărește să sporească gradul de conștientizare a standardelor juridice relevante stabilite de Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei,

“Accesul la justiţie nu este doar un drept în sine, dar este totodată un element cheie pentru concretizarea altor drepturi fundamentale”, a afirmat Directorul FRA, Michael O’Flaherty. “Acest manual constituie pentru practicienii din domeniul dreptului o sursă esenţială în această materie care să-i ajute la apărarea activă a tuturor persoanelor care întîmpină dificultăţi atunci când doresc să-şi exercite pe deplin şi efectiv dreptul de acces la justiţie”.  

“Acest manual prezintă un rezumat al principiilor-cheie ale accesului la ljustiţie, şi are la bază un set vast de drept european şi jurisprudenţă”, explică Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi. “Acest informaţii, uşor de utilizat, cu privire la principalele norme europene vor ajuta într-o măsură mare practicienii să urmărească ca toţi cei care doresc să-şi valorifice drepturile beneficiază de o susţinere adecvată, de un process echitabil şi de un acces la recurs efectiv”.

Manualul de drept european în materie de acces la justiţie este un ghid practic şi complet relativ la dreptul european în acest domeniu. El vizează semnisbilizarea şi ameliorarea cunoştinţelor privind normele pertinente elaborate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, în special prin intermediul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii europene a Drepturilor Omului.
 
Publicaţia îşi propune să ajute judecătorii, procurorii şi practicienii implicaţi în litigii în Statele membre ale UE şi Consiliului Europei în ceea ce priveşte întrebările juridice legate de accesul la justiţie. De asemenea, el va fi util şi organizaţiilor neguvernamentale şi altor organe care ajută indivizii să aibă acces la justiţie.
 
Această publicaţie este axată, la general, pe dreptul civil şi penal. Ea cuprinde subiecte care se referă la dreptul unei persoane de a-şi vedea cauza sa examinată în mod public şi echitabil de către un tribunal independent şi imparţial, la asistenţa juridică, la dreptul de a fi consultat, apărat şi reprezentat, la dreptul la un recurs efectiv, la durata proceselor, precum şi alte aspecte ale accesului la justiţie. De asemenea, ea examinează accesul la justiţie în diferite domenii: victime ale infracţiunii, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie sau reţinute, dreptul mediului, şi justiţia on line.
 

Informaţii suplimentare

 

Căutare
Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida