Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Demnitatea umană
Violenţa împotriva femeilor

Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa domestică, este una dintre cele mai serioase forme de încălcări ale drepturilor omului, bazate pe diferenţa între sexe.

 

începe cu ţipete dar nu trebuie să se termine niciodată în tăcere

Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa domestică, reprezintă o încălcare a drepturilor omului şi un obstacol major în depăşirea inegalităţii între femei şi bărbaţi. Deşi există o îmbunătăţire a legislaţiei, politicilor şi practicilor, ea apare în toate statele membre ale Consiliului Europei, în toate nivelurile societăţii.

Statisticile arată că 1/5 sau ¼ dintre femeile adulte au suferit violenţe fizice cel puţin o dată în viaţă şi mai mult de 1/10 au suferit violenţe sexuale care au presupus folosirea forţei. Alte analize ne arată că între 12-15% dintre femei au fost abuzate în familie după vârsta de 16 ani.

Cercetările realizate de Consiliul Europei ne arată că în Europa, astăzi, un număr semnificativ de femei suferă de frică, durere şi sunt rănite ca urmare a abuzurilor fizice, emoţionale şi sexuale repetate in familia lor. Violenţa este o încălcare majoră a drepturilor omului, iar Consiliul Europei, organizaţie primordială care luptă pentru drepturile omului pe scena europeană, intenţionează să oprească acest trend şi să garanteze drepturile omului pentru milioanele de femei din Europa.
 

violenţa domestică - încălcare a drepturilor omului

Violenţa domestică nu este o problemă privată. Statele au responsabilitatea de a respecta, proteja şi asigura drepturile omului pentru toţi cetăţenii. Aceasta înseamnă ca ele trebuie să ia măsuri să prevină, investigheze şi să pedepsească toate formele de violenţă împotriva femeilor, inclusiv cea din familie. Dacă poliţia, sistemul juridic penal şi autorităţile publice nu reuşesc să răspundă femeilor care au nevoie de ajutor, atunci statele nu au reuşit să-şi îndeplinească această obligaţie.
 

rolul consiliului europei

Consiliul acţionează în diferite feluri: prin reţele interguvernamentale, cu parlamentari şi parlamente, prin reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale şi cu ONG-uri.  Seminare şi evenimente vor ajuta la sensibilizare şi vor fi nominalizate „puncte focale” pentru ca acestă Campanie să se desfăşoare în fiecare ţară. Parlamentele naţionale au numit parlamentari de contact care sunt responsabili pentru implementarea acţiunii Adunării Parlamentare „Parlamentele unite în combaterea violenţei împotriva femeilor”. Congresul va realiza un forum al autorităţilor locale şi regionale în care acestea să-şi expună experienţa de lupta împotriva violentei la nivel local şi va transmite cât de larg posibil mesajul Campaniei cetăţenilor lor.

Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice
Deschis pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, acest nou tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.Deschis pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, acest nou tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.

Care este scopul convenţiei?

Noua convenţie a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului. Acesta tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur.

Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor reprezintă punctele cheie ale convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind o chemare adresată societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia constituie o nouă chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.

Mecanismul de monitorizare

Convenţia stabileşte, de asemenea, un mecanism specific de monitorizare, în scopul de a asigura punerea efectivă în aplicare a dispoziţiilor sale de către părţi.

Informaţii suplimentare
IMPORTANT
1 august 2014 - intrarea în vigoare a Convenţiei de la Istanbul


6 februarie 2017 - Rep. Moldova a semnat Convenția de la Istanbul
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida