Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Justiţie
VOTA
Baza electorală de date  VOTA a fost elaborată şi este administrată de Comisia europeană pentru democraţie prin drept, de asemenea cunoscută sub numele de Comisia de la Veneţia (www.venice.coe.int).
 
Această bază de date a fost creată în cadrul programului comun între Comisia de la Veneţia şi Comisia europeană „Democraţia prin alegeri libere şi echitabile”
 
Colectarea legislaţiei a fost efectuată în cooperare cu Biroul instituţiilor democratice şi ale drepturilor omului a Organizaţiei pentru cooperare şi securitate în Europa (OSCE).

 

Baza de date cuprinde acte şi extrase din acte legislative cu tematică electorală din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei, plus Belarus şi Canada, dar şi documentele Consiliului Europei. Informaţia este prezentată în limbile engleză şi franceză.
 
Cât priveşte subiectele acoperite, acestea sunt divizate în următoarele compartimente:

1. Principiile patrimoniului electoral central / Les principes du patrimoine électoral européen
1. 1. Sufragiul universal / Le suffrage universel
1. 1. 1. Condiţii şi excepţii / Conditions et exceptions
1. 1. 1. 1. Vârsta / Age
1. 1. 1. 2. Naţionalitatea / Nationalité
1. 1. 1. 3. Reşedinţa / Résidence
1. 1. 1. 4. Restricţii la dreptul de vot /  Restrictions au droit de vote

1. 1. 2. Listele electorale şi înregistrarea alegătorilor / Les listes électorales et l'enregistrement des électeurs

1. 1. 2. 1. Verificarea/contestarea listelor electorale / Vérification/contestation des listes électorales
1. 1. 2. 2. Actualizarea listelor / Mise à jour périodique des listes
1. 1. 2. 3. Înscrierea pe listă în ziua alegerilor / Inscription sur la liste le jour de l'élection

1. 1. 3. Prezentarea candidaturilor / La présentation des candidatures

1. 1. 3. 1. Restircţii la dreptul de a candida / Restrictions au droit d'être candidat(e)
1. 1. 3. 2. Prezentarea listelor de candidaţi / Présentation des listes de candidats
1. 1. 3. 3. Prezentarea candidaţilor individuali / Présentation des candidats individuels

1. 2. Sufragiul egal / Le suffrage égal

1. 2. 1. Egalitatea de vot / L'égalité de décompte
1. 2. 2. Egalitatea forţei electorale/circumscripţiile /  L'égalité de la force électorale/les circonscriptions
1. 2. 3. Egalitatea şi minorităţile naţionale / Egalité et minorités nationales
1. 2. 4. Egalitatea şi paritatea sexelor / Egalité et parité des sexes

1. 3. Sufragiul liber / Le suffrage libre

1. 3. 1. Libera formare a voinţei alegătorului / La libre formation de la volonté de l'électeur
1. 3. 1. 1. Mass-media / Les médias
1. 3. 1. 1. 1. Acoperirea campaniei electorale / Couverture de la campagne électorale
1. 3. 1. 1. 2. Accesul la mass-media a forţelor participante la alegeri / Accès aux médias des forces participant à l'élection
1. 3. 1. 1. 3. Sondajele / Les sondages

1. 3. 2. Libera exprimare a voinţei alegătorului / La libre expression de la volonté de l'électeur

1. 3. 2. 1. Buletinele de vot / Les bulletins et le matériel de vote
1. 3. 2. 2. Procedurile de votare / Les procédures de vote
1. 3. 2. 2. 1. Votarea prin procură / Le vote par procuration
1. 3. 2. 2. 2. Votarea la distanţă / Le vote à distance
1. 3. 2. 2. 3. Alte proceduri speciale de votare / Autres procédures spéciales de vote
1. 3. 2. 2. 4. Lupta împotriva fraudei electorale / La lutte contre la fraude électorale
1. 3. 2. 3. Validarea buletinelor / Le décompte/la validité des bulletins
1. 3. 2. 4. Transmiterea şi anunţarea rezultatelor / La transmission et la proclamation des résultats

1. 4. Sufragiul secret / Le suffrage secret

1. 4. 1. Excepţii / Exceptions

1. 5. Sufragiul direct / Le suffrage direct

1. 5. 1. Sufragiul indirect / Le suffrage indirect

1. 6. Periodicitatea alegerilor / La périodicité des élections

1. 6. 1. Alegerile parţiale şi repetarea alegerilor / Les élections partielles et la répétition des élections
1. 6. 2. Cel de-al doilea tur / Deuxième tour

2. Organizarea alegerilor / L'organisation des élections

2. 1. Organele competente şi sarcinile lor / Les organes compétents et leurs tâches
2. 1. 1. Comisiile electorale / Commissions électorales
2. 1. 2. Organele executive / Organes exécutifs
2. 1. 3. Jurisdicţii / Juridictions
2. 1. 4. Altele / Autres

2. 2. Birourile de vot / Les bureaux de vote

2. 3. Observarea alegerilor / L'observation des élections
2. 3. 1. Observatori naţionali / Observateurs nationaux
2. 3. 2. Observatori internaţionali / Observateurs internationaux

2. 4. Căile de recurs / Les recours

2. 5. Campania electorală / La campagne électorale
2. 6. Finanţarea campaniei / Le financement de la campagne
2. 7. Finanaţarea alegerilor / Le financement des élections
2. 8. Securitatea / La sécurité
2. 9. Infracţiuni şi sancţiuni / Les infractions et les sanctions

3. Sistemul electoral / Le système électoral

3. 1. Sisteme majoritare / Systèmes majoritaires
3. 2. Sisteme proporţionate / Systèmes proportionnels
3. 3. Sisteme mixte / Systèmes mixtes

4. Tipul alegerilor / Le type d'élection

4. 1. Alegeri parlamentare / Elections parlementaires
4. 1. 1. Camera de jos / Chambre basse
4. 1. 2. Camera de sus/ Chambre haute

4. 2. Alegeri prezidenţaile / Elections présidentielles

4. 3. Alegeri regionale şi State federale / Elections régionales et d'Etats fédérés
4. 4. Alegeri departamentale/provinciale / Elections départementales/provinciales
4. 5. Alegeri locale / Elections locales
4. 5. 1. Alegerea executivului local / Elections de l'exécutif communal

4. 6. Alegerea organelor apolitice / Elections d'organes non politiques

4. 7. Alegeri europene / Elections européennes

5. Referendumul/consultare / Le référendum/la consultation

5. 1. Natura referedumului / Nature du référendum
5. 1. 1. Referendumul obligatoriu / Référendum obligatoire
5. 1. 2. Referendumul la cererea unei autorităţi / Référendum à la demande d'une autorité
5. 1. 3. Referendumul la cererea unei fracţiuni a corpului electoral / Référendum à la demande d'une fraction du corps électoral
5. 1. 3. 1. Colectarea semnăturilor / Récolte des signatures

5. 2. Conţinutul referendumului / Contenu du référendum

5. 2. 1. Tipul actului / Type d'acte
5. 2. 2. Subiectul / Matière
5. 2. 2. 1. Autodeterminarea / Autodétermination

5. 3. Validarea problemei / Validité de la question

5. 4. Efectele referendumului / Effets du référendum

6. Partidele politice / Les partis politiques

6. 1. Denumirea şi sigla / Noms et logos
6. 2. Coaliţiile / Coalitions
6. 3. Stabilirea listelor de candidaţi / Etablissement des listes de candidats
6. 4. Condiţii speciale de participare la alegeri / Conditions spéciales de participation aux élections


OPŢIUNI DE CĂUTARE
Căutarea după cuvinte

Spaţiul între două cuvinte selectează textele care conţin şi celălalt cuvânt ; virgula între două cuvinte selectează textele care conţin unul sau celălat cuvânt. Astfel, „a, b” alege documentele care conţin a sau b, pe când „a b” alege documentele care conţin a şi b; iar „a b, c d” alege documentel care conţin sau a şi b, sau c şi d.
Căutarea după criterii

Pentru a selecta unul sau mai multe criterii, faceţi Ctrl+Clic. Pentru a alege mai multe criterii (alternative), repetaţi operaţiunea menţinând tasta  Ctrl. Dacă nu este selectat niciun criteriu, se va ţine cont de toate elementele de pe listă. Pentru a căuta după dată, tastaţi Chercher/Căutare.

Căutarea avansată

Această opţiune permite configurarea criteriilor de navigare..
 
Pe lista din dreapat sunt afişate categoriile care corespund criteriilor de clasificare alese. Pentru a găsi documentele care corespund unei categorii,  faceţi clic pe simbolul [+] din dreapta categoriei respective.
 
Spre exemplu, pentru a găsi documentele de tipul „Legislaţie naţională” în engleză, faceţi clic pe simbolul [+]  din dreapta categoriei „Legislaţie naţională”, şi apoi pe simbolul [+] din dreapta „en” (codul limbii engleze). După ce sunt afişate documentele, faceţi clic pentru a afişa textul.
 
Pentru a schimba modul de clasificare, faceţi clic pe linkul  MODIFIER.


Alegeţi criteriile de utilizare de pe lista din dreapta şi faceţi clic pe "Alege/Choisir/Select".

După caz, alegeţi criteriile care nu vor fi utilizate de pe lista din dreapta şi tastaţi pe « Renoncer "
După ce obţineţi lista criteriile dorite tastaţi pe « Valider». Ierarhia clasificării este modificată conform criteriilor alese.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida