Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Guvernanţa culturală
Zilele europene ale patrimoniului
În fiecare an, în luna septembrie, cele 50 de State părţi la Convenţia culturală europeană participă la Zilele europene ale patrimoniului.


Zilele europene ale patrimoniului reprezintă o acţiune comună a Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, care permite prezentarea de bunuri culturale inedite şi vizitarea siturilor istorice, care de obicei nu sunt accesbilie pentru public. Zilele constituie o ocazie pentru desfăşurarea evenimentelor culturale care pun în evidenţă îndeletnicirile şi tradiţiile locale, arhitectura şi obiectele de artă, dar scopul acestora este mult mai vast: de a uni cetăţenii într-o armonie cât mai mare, în pofida diferenţelor culturale şi a limbilor vorbite.
 
În fiecare an, acţiunile desfăşurate la nivel naţional şi regional sunt axate pe un subiect special. Aceste teme pot varia de la o ţară la alta şi din an în an. Ele reflectă subiecte, cum ar fi :
 • Forme specifice ale patrimoniului (spre exemplu, ferme, instrumente muzicale, tradiţii culinare, arhitectura) ;
 • Anumite perioade istorice (spre exemplu, patrimoniul medieval, patrimoniul epocii baroque) ;
 • Raportul între societate şi patrimoniu (spre exemplu, patrimoniul şi cetăţenia, patrimoniul şi tineretul)
Consiliul Europei şi Comisia Europeană încurajează de asemenea alegerea subiectelor transnaţionale care ar putea fi ilustrate prin activităţi transfrontaliere organizate concomitent de către diferite ţări.

obiective
Zilele europene ale patrimoniului au următoarele obiective :
 • Sensibilizarea cetăţenilor europeni faţă de bogăţia şi diversitatea culturală a Europei ;
 • Constituirea unei atmosfere adecvate care să încurajeze acceptarea mozaicului bogat de culture europene,
 • Combaterea rasismului şi xenofobiei şi favorizarea unei mai mari toleranţei în Europa şi dincolo de frontierele naţionale ;
 • Sensibilizarea publicului şi autorităţilor politice despre necesitatea de a proteja patrimoniul cultural împotriva noilor ameninţări ;
 • Invitarea Europei să riposteze provocărilor sociale, politice şi economice cu care se confruntă.

principii comune
În scopul armonizării tuturor iniţiativelor naţionale şi regionale şi unificării acestora sub lozinca europeană, în anul 1991 au fost definite mai multe principii :
 • Zilele europene ale patrimoniului trebuie să se desfăşoare în luna septembrie, în timpul unui sfârşit de săptămână ;
 • Zilele europene ale patrimoniului trebuie să permită publicului să viziteze în toată Europa monumente şi situri la care de obicei nu au acces ;
 • Clădirile deschise în cursul anului pot de asemenea participa la program dacă propun activităţi speciale, cum ar fi vizitele ghidate, expoziţii, concerte, conferinţe ;
 • Vizitele trebuie să fie gratuite sau să ofere tarife preferenţiale ;
 • Programul Zileleor europene ale patrimoniului trebuie să prevadă organizarea de activităţi speciale cu participarea publicului şi, în special, a tinerilor şi copiilor de vârstă şcolară ;
 • Toate ţările participante sunt invitate să utilizeze denumirea oficială « Zilele europene ale patrimoniului ». Ţările care au lansat acest program înainte de anul 1991 cu o altă denumire, sunt invitate să menţioneze explicit « în cadrul Zilelor europene ale patrimoniului » ;
 • Logotipurile Zilelor europene ale patrimoniului, ale Consiliului Europei şi Comisiei Europene trebuie să figureze pe toate documentele promoţionale ale Zilelor europene ale patrimoniului ; drapelul Zilelor europene ale patrimoniului trebuie să fie arborat pe toate edificiile deschise publicului în timpul manifestaţiei.

evaluare
Începând cu anul 1999 Zilele europene ale patrimoniului au un slogan permanent. « Europa, un patrimoniu comun ».

Acţiunea comună a Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, în strânsă colaborare cu grupul de coordonatori naţionali permite verificarea succesului Zilelor europene ale patrimoniului.
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida