Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător
Negocierile oficiale au demarat la 27 februarie 2012, până la 15 martie 2013 având loc 6 runde de negocieri. La 12 iunie 2013, Republica Moldova și Uniunea Europeană au finalizat negocierile pe marginea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Negocierile s-au produs într-un ritm alert, persistând încă semne de întrebare cu privire la câștigurile nete pe care ar putea să le aibă Moldova în urma intrării în această zonă (având în vedere presiunile Rusiei, reticența Transnistriei și predominanța agriculturii de subzistență). La 16 decembrie, Consiliul miniștrilor UE a adoptat o decizie de deschidere a pieței europene pentru vinurile moldovenești de la 1 ianuarie 2014, decizie care s-a dovedit a fi un răspuns dat Rusiei contra instituirii unui embargou pentru produsele vinicole moldovenești.

Prin ”Zonă de comerţ liber” se înţelege un grup de două sau mai multe teritorii vamale, între care taxele vamale sau alte reglementări de comerţ restrictive sunt eliminate.

Instituirea ZLSAC are menirea să devină principalul stimulent al dezvoltării economice, prin ridicarea capacităţii R. Moldova la nivelul standardelor UE în domeniul comerţului internaţional, atât din punct de vedere al legislaţiei, cât și al relaţiilor cu partenerii internaţionali.
 
  • Aderarea la Zona de Liber Schimb (ZLSAC) are un efect pozitiv asupra economiei ţării: o creştere economică între 3,2% și 5,4% pe an. Cu Uniunea Vamală creșterea economică ar scădea cu 4%. 
  • reduce taxele vamale pentru produsele moldovenești, ceea ce le va face mai ieftine pentru piața UE și va stimula exporturile moldovenești. Per total, acestea vor creşte cu circa 11-12%, iar importurile - cu 6-7%.
  • înseamnă mai multe locuri de muncă. Sporirea investițiilor în capacitățile de producție va rezulta în creșterea productivității muncii și în sporirea cu circa 4,5-6,5 la sută a salariilor.
  • va scădea nivelul prețurilor pentru consumatori, cu rate cuprinse între 2% pentru medicamente și 10% pentru produsele alimentare.

Mediul de afaceri se va îmbunătăți esențial în rezultatul unui spectru vast de reforme instituționale și structurale ce vor ameliora condițiile de afaceri din ţară. Efectul va fi creșterea investițiilor atât interne, cât și externe, inclusiv în sectoarele strategic importante, cum ar fi energetic, financiar și transporturi.
 
Agricultura și producția de alimente reprezintă elemente esențiale ale economiei și societății noastre. În toate cele 28 de state membre ale UE există aproximativ 12 milioane de agricultori și alte 4 milioane de persoane care lucrează în sectorul alimentar. Sectorul agricol și alimentar oferă, împreună, 7% din totalul locurilor de muncă și generează 6% din produsul intern brut al UE.

ZLSAC prevede măsuri de cooperare UE-RM în ceea ce privește accesul bunurilor pe piață; măsuri de protecție a comerțului; reducerea obstacolelor tehnice; măsuri sanitare și fitosanitare; facilitarea procedurilor vamale și a comerțului; prestarea serviciilor și comerțul electronic; plățile curente și circulația capitalului; achizițiile publice; proprietatea intelectuală; concurența; comerțul cu energia; transparența; comerțul și dezvoltarea durabilă; soluționarea litigiilor; armonizarea legislativă.
 
Pentru toate aceste domenii, UE are o politică de susținere, inclusiv financiară, dar vor exista și reguli în legătură cu producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, dar și a regimului de import al produselor ecologice din ţări terțe.
 
Politica agrară europeană prevede asigurarea unui standard de viață pentru agricultori, stabilizarea piețelor, aprovizionarea consumatorilor la prețuri rezonabile și modernizarea infrastructurii agricole. Noul rol al populației din zonele rurale din spațiul UE este de a asigura un nivel determinat al activității economice în fiecare zonă și de a proteja diversitatea peisajului rural european.

Și agricultorii moldoveni încep să beneficieze de avantajele integrării pe piața europeană și modernizării infrastructurii rurale.
 
UE susține financiar inițierea de noi afaceri în sectorul agroalimentar, prin crearea de incubatoare de afaceri. Prin transfer de tehnologii și experiență, UE ajută la modernizarea sectorului agroalimentar și ridicarea standardelor de calitate la nivelul celor europene.
 
Afacerile inițiate din banii alocați de Uniunea Europeană  reprezintă un succes și sunt  niște pași importanți pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Informaţii suplimentare 
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida