Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător


ZLSAC (Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană) este parte a Acordului European de Asociere şi aduce beneficii suplimentare economice pentru Republica Moldova.

Acord de comerţ liber RM-UE(Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) presupune liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la Acquis UE.

Spre deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP) care este un regim unilateral acordat de UE pe un termen limitat – ZLSAC va fi un acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mai mari decît ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii.

Ministerul Economiei, în calitate de organ coordonator al procesului de pregătire pentru lansarea viitoarelor negocieri pe ZLSAC a consolidat eforturile în comun cu toate instituţiile responsabile (MAEIE, MAIA, MF, SV, AAP, AGEPI,BR,ANPC,BNM,BNS,CNPF, Cancelaria de Stat etc.) şi experţii CE de Rang Înalt din cadrul instituţiilor nominalizate, a elaborat Planul de Acţiuni pentru realizarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC). Planul de Acţiuni ZLSAC a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010. Hotărârea respectivă prevede că, Ministerul Economiei este responsabil de monitorizarea şi coordonarea realizării măsurilor incluse în Plan şi prezintă trimestrial Guvernului şi CE Raportul de sinteză privind realizarea Planului.

Detalii

Negocierile Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE


Negocierile Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE(Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)) au început în martie 2012.

Totodată, începând cu 2010 Guvernul Republicii Moldova este într-o continuă reformare structurală a 13 domenii ale economiei naționale, efectuată conform recomandărilor Comisiei Europene și menite să ajusteze baza legislativă și instituțională a Republicii Moldova la standardele și cerințele UE.  Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE, va asigura integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul comunitar şi presupune liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare. Spre deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP plus), care este un regim unilateral acordat de UE pe un termen limitat – DCFTA va fi un Acord multilateral, încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mult mai mari decât ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri.  Conform studiului efectuat de către Uniunea Europeană, Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE va impulsiona exporturile moldovenești cu 16% iar PIB-ul țării va spori cu 5,6%”

Prima rundă de negocieri al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM-UE a avut loc la Chișinău, pe 20-22 martie 2012, a doua s-a desfăşurat la Bruxelles, pe 11-15 iunie 2012. Decizia de a lansa negocieri ZLSAC a fost aprobată de Comitetul pentru politică comercială al Consiliului în decembrie 2011, după ce Moldova a realizat reforme substanțiale în domenii-cheie de reglementare comercială și în materie de investiții, în special în domeniile reglementărilor tehnice, măsurilor sanitare și fitosanitare, protecției drepturilor de proprietate intelectuală și normelor de concurență. UE a sprijinit Moldova în acest proces, oferind asistență tehnică în cadrul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat și al Programului cuprinzător de dezvoltare instituțională, precum și prin sprijinul acordat de statele membre ale UE.

Cea de VII-a şi ultima rundă de negocieri a avut loc la Chişinău, în perioada 11-12 iunie 2013. Delegaţiile negociatorilor au fost conduse de negociatorii-şefi ai Acordului - viceministrul Economiei, Octavian Calmîc şi reprezentantul Departamentului Comerţ al Comisiei Europene, Luc Devigne. Republica Moldova a reușit să negocieze deschiderea celei mai prospere piețe din lume – cea a Uniunii Europene – pentru mărfurile moldovenești, Pentru a valorifica oportunitățile oferite de Acordul de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu UE, agenții economici din Moldova vor trebui să învețe a face față concurenței cu producătorii europeni.

Cele 14 capitole ale Acordului vor apropia economia RM de cea a Uniunii Europene şi vor contribui la îmbunătăţirea semnificativă a accesului reciproc de bunuri şi servicii. Toate prevederile Acordului negociate de către Republica Moldova sînt eligibile şi pentru agenţii economici din stînga Nistrului, cu condiţia că administraţia de la Tiraspol va efectua reformele structurale cerute de UE

Negocierile s-au desfăşurat  în VII  runde şi au fost cele mai rapide negocieri avute de UE cu un stat membru al Parteneriatului Estic.

Republica Moldova a parafat Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE in cadrul Summitului UE, de la Vilnus, la 28 noiembrie 2013, urmand sa-l semneze deja in prima jumatate a anului 2014.

 

Documente

Rapoarte
Anexe
  Raport de progres trimestrial no.3 / 2011 (Eng)
  Raport de progres trimestrial no.4 / 2011 (Eng)
  Raport de progres trimestrial no.2 / 2011 (Eng)
  Raport de progres trimestrial no.2 / 2011 (Rom)
  Raport de progres trimestrial no.1 / 2011 (Eng)
  Raport de progres trimestrial no.1 / 2011 (Rom)

STUDII
Actualităţi
Căutare
Audiovizual
12.06.2013 Rezultatele ultimei runde de negocieri

23.01.2013 Rezultatele celei de-a 5-a runde a negocierilor 
14.09.2012 Rezultatele celei de-a 3-a runde a negocierilor

19.06.2012 Prezentarea rezultatelor rundei a doua de negociere

22.03.2012 Rezultatele primei runde de negocieri


 
27.02.2012 Comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht, deschide negocieri comerciale

12.12.2011 Ceremonia oficială de lansare a negocierilor

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida